Premier og Utmerkelser

Jeg har i flere år drevet det Riksantikvaren kaller «handlingsbåren kunskapsformidling» ved at jeg har demonstrert faget på arrangement og markeder. I 2009 ble jeg tildelt «Prisen for beste utstilling» på Foldvikmarkedet i Gratangen, hvor jeg har deltatt i til sammen fem år. Juryens begrunnelse var at «han på en fin måte inkluderer publikum, og sprer kunnskap om og interesse for faget.» Jeg ble meget rørt og takknemlig. Året etter er det Forbundet Kystens Landsstevne på samme sted, og her kommer jammen «Prisen til beste håndverker». Jeg er fortsatt rørt, men passet på å sette de andre håndverkerne med på pallen – i særdeleshet trebåtbyggerne.

(Se galleri for bilder)