Kurs Tilbud

Mange finner det å smi fasinerende – slik jeg gjør det selv. Å formidle kunnskap om dette gjennom teori og praksis har gitt meg stor tilfredsstillelse i de 20 – 30 kursene jeg har arrangert hittil, og dette vil jeg fortsette med.

Kursene foregår i smia på Baldesnes Herregård, i min gårds-smie på Ed i Dals-Ed, i smia på Fredriksten Festning i Halden, muliges på Røros, eller i en smie nærme deg. Jeg har sans for pedagogikk, og har hittil ikke hatt misfornøyde elever!

Kursene ligger på to nivåer – Grunnleggende, og Viderekommen. I grunnleggende lærer vi om verktøy og utstyr, og tar for oss prinsippene forming av jernet. HMS inngår – det er viktig å forebygge «tennisalbue» og hørsels-skader/brannsår. I viderekommen bruker vi det du kan allerede og jobber med tema etter ønske – for eksempel akantus-planter eller annet organisk, eller esse-sveising.

Når har jeg kurs? Jeg arrangerer kurs når det er nok interesserte til at det lønner seg – det er fra to til seks deltagere. Kursene varer vanligvis tre dager eller en week-end, alt etter hva som er ønskelig.

Et tre-dagers kurs koster 3.000.- pluss minus.

Vil du gå på kurs? Ta kontakt og meld din interesse!