Bestillingsarbeider

I samarbeide med kunden designer/konstruerer vi det denne vil ha. Har du spesielle ønsker? En idé eller en skisse, eller noe du vil ha kopiert?

Ta kontakt, så kan vi se om det kan la seg gjennomføre. Fastpris for mindre arbeider.

Jeg tilbyr pryd og nyttegjenstander til de riktige omgivelser, for eksempel til hytta. Detaljer til resaurering av smijernsporter og gjerder, låsekasser mv. kan leveres,

Prefabrikert eller nylaget. Spesielle ønsker og løsninger utføres etter avtale.

Jeg tilbyr videre restaurasjon av større og mindre gjenstander, alt fra overflatebehandling og reparasjon til installasjon på stedet.

(Se galleri for bilder)